Sivulta löydät yleisesti tietoa Kostin toiminnasta, sen tarjoamista palveluista ja muista jäseneduista.
Lisäksi sivustolle kerätään tarvittava tieto yhdistyksille, vapaaehtoistoimijoille sekä eri verkostoille.

Kosti ry suorittaa yhteistyötä Keski-Pohjanmaan alueella mm. opiskelijoiden ja Soiten kanssa joiden lisäksi Kosti toimii yhteistyössä hankkeissa eri toimijoiden kanssa.

Yhteistyötä tehdään myös yli maakuntarajojen ja valtakunnallisesti muiden verkostojärjestöjen kanssa.


Yleistä tietoa


Kosti ry on Keski-Pohjanmaalla toimiva maakunnallinen verkostojärjestö.

Kosti valvoo yhdistysten, osuuskuntien ja säätiöiden taloudelliseen toimintaan liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa jäsenyhteisöjen yleisiä toimintaedellytyksiä Keski-Pohjanmaan alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa yhteisötalouden yleistä kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään yhdistys- ja osuustoimintaan liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaan liittyviä selvityksiä. Kosti hallinnoi Silta Yhteisöklubin toimintaa.

Yhteydenotot osoitteeseen yhteisoklubi@kostiry.fi

Hallitus 2022


Puheenjohtaja Esa Erkkilä
Varapuheenjohtaja Satu Heinoja

Johanna Laakso
Anders Nyberg
Satu Sundell


Vieritä ylös