white clouds and blue sky

Järjestöklinikka

Järjestöklinikka tukee Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sotejärjestöjen toimintaa muuttuvassa maailmassa​.


STEA-rahoitteinen Järjestöklinikka (2021-2024) tukee ja vahvistaa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, joilla on tunnustettu ja korvaamaton rooli jokaisella alueella.

Järjestöklinikka-hanketta haettiin järjestöiltä tulleen palautteen johdosta keväällä 2021. Järjestökenttä elää alati muuttuvassa maailmassa, ja haasteita järjestöjen toiminnalle tuovat jatkossakin muun muassa sote-uudistus, kuntien pienenevät avustukset, digitalisaatio ja yhdistysväen ikääntyminen.

Jokaiseen maakuntaan perustetaan kolmivuotisen hankkeen aikana yritys-, oppilaitos-, jäsenhankinta- ja hankerahoitusklinikka, jotka tukevat järjestöjen toimintaa. Hanketta hallinnoi Pohjanmaan Yhdistykset ry (Vaasa), ja tiivistä yhteistyötä tehdään Yhteisöjen Yhdistys ry:n (Seinäjoki) ja Kosti ry:n (Kokkola) kanssa.

Alueiden yhdistykset, yritykset ja oppilaitokset kutsutaan mukaan kehittämistyöhön.

Det STEA-finansierade projektet Föreningskliniken (2021-2024) stöder och stärker föreningar inom social- och hälsovården i Sydösterbotten, Mellersta Österbotten och i Österbotten, föreningar som har en erkänd och oersättlig roll i utvecklingen av hela Österbotten.

Projektet Föreningskliniken fick sin start under våren 2021 och på basen av föreningarnas feedback. Föreningsfältet lever i en ständigt föränderlig värld, och föreningarnas verksamhet kommer också i fortsättningen att utmanas av sociala reformer, nedskärningar av kommunala bidrag, digitalisering och åldrande föreningsmedlemmar.

Under det treåriga projektet grundas fyra kliniker i varje landskap för att främja föreningars samarbete med företag, skolor och läroanstalter, utveckla understöds- och projektkunnande samt rekrytering av nya medlemmar. Österbottens Föreningar rf (Vasa) genomför projektet i samarbete med Yhteisöjen Yhdistys ry (Seinäjoki) och Kosti ry (Karleby).

Föreningar, företag och skolor och läroinrättningar inbjuds till samarbete.

Sari Pekkarinen

Järjestöklinikka-työntekijä

sari.pekkarinen@pohy.fi
040 824 4365


Scroll to Top
Vieritä ylös