Silta yhteisöklubi toteuttaa Kosti ry:n toiminnan tarkoitusta jäsenyhdistysten ja alueen sote-yhdistysten tukena kooten verkostoja niissä toimien, järjestötoimintaa ja yhteistyötä edistäen julkisen sektorin kanssa ja kehittäen siihen olennaisesti liittyvää vapaaehtoistoimintaa. Luomme mahdollisuuksia uusiin keskinäisiin kohtaamisiin ja yhteistyöavauksiin erilaisten tilaisuuksien, kuten jäsen- ja sote-yhdistyksille järjestettävien teemallisten pyöreiden pöytien, vapaaehtoistoiminnan seminaarin, yhdistysten torin sekä YhdistysExtriimin avulla.

Olemme osa maakuntaliiton Järjestöjen työryhmää jakamassa hyviä käytäntöjä ja rakentamassa edellytyksiä luontevaan järjestöyhteistyöhön, jolloin yhdistystoiminnan edellytykset toimia paranevat maakunnassa. Osallistumme vuosittaisen maakunnallisen Järjestöjen pyöreän pöydän -vuosikokouksen järjestämiseen maakuntaliiton kanssa. 

man wearing brown suit jacket
people working in front of the computer

Keski-Pohjanmaan valikkoryhmä Verkkarit on vapaaehtoistyön kehittämisen ja vapaaehtoiskoordinaattoreiden yhteistyöryhmä. Verkkarit koostuu alueen sosiaali- ja terveysalan yhdistysten sekä muiden vapaaehtoistoimintaa organisoivien tahojen vastaavista toimihenkilöistä. Tavoitteena on lisätä vapaaehtoistyötä, tehdä sitä näkyväksi, vahvistaa sen koordinointia sekä parantaa alueellisesti vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä.

Verkkarit kehittää yhteistyötä vapaaehtoistyötä tarjoavien yhdistysten ja organisaatioiden kesken, järjestää yhteisiä koulutuksia ja tapahtumia sekä tukee vapaaehtoisten ja vapaaehtoistoimintaa ohjaavien tekijöiden jaksamista ja hyvinvointia. Verkkarit järjestää vuosittain vapaaehtoisille yhteisen kiitosillan.

Verkkarit kuuluu valtakunnalliseen Valikko-verkostoon, jota koordinoi Kansalaisareena ry.

Ryhmää koordinoi ja kutsuu koolle Silta yhteisöklubi/Kosti ry.

KPKOOS yhteistyöryhmä on luotu kaikkien kokemusosaamisen kanssa toimivien tueksi ja kokemusosaamisen näkyvyyden ja tunnettuuden edistämiseksi. KPKOOS on tiiviisti mukana kokemusosaamisen hyödyntämisen mahdollistamisessa ja toimii Keski-Pohjanmaan kokemusosaajaverkostona.

Työryhmässä on mukana yhdistyksiä, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita sekä kokemusosaamista opettavia ja hyödyntäviä oppilaitoksia.Järjestöjen vuosikokous järjestetään vuosittain syyskuussa eri puolilla Keski-Pohjanmaan maakuntaa. Jo kolmen vuoden ajan järjestöjen pyöreässä pöydässä on laadittu järjestöjen julkilausuma, jossa kuvataan keskipohjalaisten järjestöjen kulloinkin ajankohtaisia näkökulmia. Tilaisuudessa on valittu vuodesta 2018 lähtien vuoden nuori keskipohjalainen järjestötoimija. Vuonna 2018 valittiinSara Kronbäckja vuonna 2019 Jenni Jussila.


Järjestöjen pyöreässä pöydässä esitelty Keski-Pohjanmaan markkinointimerkki ohjeineen vapaasti käytettäväksi. 


Tarja Myllärisen esitelmä järjestöjen roolista uudessa sote- ja maakuntamallissa. 25.9.2018 Järjestöjen pyöreä pöytä, Kaustisen Salonkylä.Scroll to Top
Vieritä ylös