Paikka auki-hanke ja tarinoita opiskelijoilta


Paikka auki

Paikka auki- hanke on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avustusohjelma. Ohjelman tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä tarjoamalla heille työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Voit lukea lisää aiheesta Paikka auki -hankkeen nettisivuilta.


Tarina työntekijältä

“Olen Maria ja työskentelen Silta-avustajana Paikka auki- hankkeen kautta. Minulle tarjoutui mahdollisuus jatkaa työskentelyni Sillassa. Ensimmäisen kerran tulin Sillalle maaliskuussa 2017, kuntouttavan työtoiminnan kautta. Olin ollut pitkään työttömänä ja halusin jo päästä työelämään kiinni. Täällä sain tehdä monipuolisia työtehtäviä, asiakaspalvelusta toimistotehtäviin, joka sopii minulle hyvin.

Tammikuussa 2018 siirryin työskentelemään palkkatuella koko vuodeksi, sain mahdollisuuden jatkaa paikassa, joka oli entuudestaan tuttu. 2019 olin työttömänä ja kävin työharjoittelussa ja yhden taloushallinnon kurssin.

Helmikuussa 2020 minulle tarjoutui mahdollisuus palata Sillalle Paikka auki hankkeen kautta. Minulla on mahdollista työskennellä kaksi vuotta osa-aikaisena. Tämä mahdollisuus on minulle tärkeä, koska saan työskennellä tutussa paikassa ja saan olla osana työyhteisöä.

Tämä kevät on opettanut sen, että joustavuutta ja luovuutta löytyy tarvittaessa. Olen myös saanut kokea etätyöskentelyn hyödyt ja haitat.”

Opiskelijat

SILTA yhteisöklubi tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön eri alojen opiskelijoille. Harjoittelujaksoilla opiskelijoiden on mahdollista syventää omaa tietämystään järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta esimerkiksi osallistumalla SILTA yhteisöklubilla kokoontuviin ryhmiin. Meille on tärkeää, että opiskelija on aktiivisesti mukana toiminnassa ja sen kehittämisessä. 

SILTA yhteisöklubi tarjoaa mahdollisuuden myös maahanmuuttajien kieliharjoitteluun. Yhteisöklubin tiloissa kokoontuvat erilaiset ryhmät ovat verrattoman hyviä mahdollisuuksia kuulla ja oppia rikasta ja monipuolista äidinkieltämme. 

Silta Yhteisöklubi on mukana järjestämässä opiskelijoille suunnattuja tapahtumia. Tapahtumissa Silta Yhteisöklubi tarjoaa opiskelijoille tietoutta järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta sekä vertaistuen tärkeydestä. 

Tarinoita opiskelijoilta #1

Olen sosionomiopiskelija Centria ammattikorkeakoulusta. Sain SILTA yhteisöklubilta harjoittelupaikan syksylle 2019 kehittämistyön harjoittelujaksolle. Harjoittelujakson tavoitteena minun oli harjaantua sekä itsenäisessä kehittämistyössä että toimimaan tiimin kanssa. 

Harjoittelujakson alussa sain yhteisöklubilla hyvin vapaat kädet kehitettävän asian valitsemiseen ja hyvin pian valinnakseni kohdistuikin SILTA yhteisöklubilla järjestettävän SenioriSurf -digiopastuksen kehittäminen ja vieminen lähemmäksi ihmisiä.

Harjoittelujakson aikana sain kaiken tukea ja apua, jotta pystyin kehittämään toimintaani suunnittelemallani tavalla. Sain myös paljon rakentavaa palautetta, joka osaltaan tuki minun matkaani kohti sosiaalialan ammattilaisuutta. Olen siitä hyvin kiitollinen.

– Saku Piispanen, Osallisuusagentti, Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke.

Tarinoita opiskelijoilta #2

Kiinnostuin SILTA yhteisöklubista ja hain sinne sosionomiopintojeni ensimmäisen vuoden asiakastyön työharjoitteluun keväällä 2021, koska halusin tutustua laajasti järjestökenttään, saada monipuolisesti kokemusta asiakkaiden kanssa toimimisesta ja monenlaisista asiakasryhmistä.

Työharjoitteluni aikana olen ollut mukana SILTA yhteisöklubin monipuolisessa toiminnassa. Olen osallistunut muun muassa seniorikahveille, SenioriSurfiin sekä KV-klubiin (kansainvälinen klubi). SILTA yhteisöklubin kautta olen päässyt osallistumaan myös Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa sijaitsevan OLKA-pisteen toimintaan ja olen myös saanut olla suunnittelemassa sekä toteuttamassa ohjausta OLKA:n ILONA-vapaaehtoisille. SILTA yhteisöklubin työntekijöiden mukana ja kautta olen voinut osallistua myös erilaisiin webinaareihin ja koulutuksiin. 

Työharjoittelussani olen oppinut paljon uutta järjestökentästä, tutustunut monien järjestöjen sekä SILTA yhteisöklubin ja OLKA:n toimintaan. Olen saanut kokemusta monipuolisesti asiakkaiden kanssa toimimisesta ja ohjaamisesta. Harjoitteluni viikko-ohjelman suunnittelimme yhdessä ohjaajieni kanssa ja sain keskittyä minua erityisesti kiinnostavaan ja opintojeni kannalta merkitykselliseen toimintaan. 

SILTA yhteisöklubin henkilökunta otti minut hyvin vastaan ja huomioi minua koko harjoitteluni ajan. SILTA on hyvä harjoittelupaikka, sillä harvassa paikassa on mahdollista kohdata näin monipuolisesti erilaisia asiakasryhmiä.

– Centria-ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelija Riikka

Scroll to Top
Vieritä ylös