Järjestöneuvottelukunta

Keski-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan toiminta päätettiin lopettaa syyskuussa 2019, sen oltua vahvasti kytköksissä maakunta- ja sote-uudistukseen, jonka valmistelu lopetettiin keväällä 2019. Maakuntaliiton alaisuudessa vuodesta 2011 toiminut järjestöjen työryhmä jatkaa toimintaansa, ja sen teemaryhmiä voidaan järjestöjen niin halutessa, vahvistaa jatkossa entisestään esimerkiksi niillä järjestöedustajilla, jotka ovat nyt toimineet järjestöneuvottelukunnassa. Järjestöt saavat itse käydä keskustelua sopivaksi katsomastaan vaikuttamistavasta, jonka jälkeen ehdotukset viedään maakuntaliitolle tiedoksi. 

Keski-Pohjanmaalle on perustettu vuoden 2018 aikana järjestöneuvottelukunta.

Keski-Pohjanmaalla toimivat järjestöt saivat ehdottaa omaa ehdokastaan neuvottelukuntaan huhtikuussa 2018. Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä päätti 21.6.2018 pidetyssä kokouksessaan asettaa maakuntaamme järjestöneuvottelukunnan.

Järjestöneuvottelukunnan jäsenten toimikausi on vuoden 2019 loppuun tai siihen asti kun uusi maakuntahallinto on aloittanut ja maakuntavaltuusto linjannut osallisuuden periaatteet.


Vieritä ylös