Edunvalvonta

Edunvalvonnallista, järjestötoimintaa tukevaa, työtä teemme erilaisissa strategisissa ryhmissä. Vastaamme yhteistyöpyyntöihin sote-rakenneuudistustyössä, osallistumme maakuntaliiton MYR ja maakuntaohjelman teemaryhmätyöskentelyyn sekä toimimme Centria amk:n osallisuus- ja järjestötoiminnan kehittämishankkeiden ja SONet BOTNIAn ohjausryhmissä sekä jäsenenä Maakunnallisten verkostojärjestöjen neuvottelukunnassa. Lisäksi osallistumme Kieku- ja ELO-verkostojen sekä pohjalaisten järjestökeskusten kokoontumisiin.

Vahvistamme olemassa olevaa yhdistysten keskinäistä yhteistyötä esimerkiksi jatkamalla maahanmuuttajien kohtaamiseen perustetun KVklubi-työryhmän ja Verkkarit-valikkoryhmän koordinointia, ruotsinkielisen yhteistyöryhmän toimintaa, perinteisten sote-yhdistyksiä kokoavien tapahtumien, eli kesällä järjestettävän Yhdistysten Torin, vapaaehtoisten illan, sote-opiskelijoille kohdennetun YhdistysExtriimin, järjestämistä. Olemme mukana myös Mielenterveysviikon tapahtumien järjestämisessä. 

SILTA seuraa järjestökenttään kohdistuvia yhteiskunnallisia muutoksia ja osallistuu yhdistyksen hallituksen ohjeistuksella erilaisiin järjestökenttää koskeviin kannanottoihin. SILTA osallistuu asiantuntijuuden ja osallisuuden edistämistyön myötä yhteishankkeisiin sidosryhmien kanssa. Pyrimme olemaan ajan tasalla toimiessamme Keski-Pohjanmaan alueen sote-järjestöjen etuja valvoen ja kehittämään toimintaamme laadukkaammaksi sekä tuloksekkaammaksi.

Tulisiko jotain muuta?

—-

Vieritä ylös